Gaz manetka

część eksploatacyjna najbardziej narażona na zużycie. Poprawne działanie manetki gazu, ma wpływ na płynnośc jazdy i bezpieczeństwo użytkownika.